Loading ...รอสักครู่
ประชุม FIABCI ที่บาหลี
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2561
ดร.โสภณ ร่วมงาน NREA กรุงกัวลาลัมเปอร์
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
ดร.โสภณไปบรรยาย ณ กรุงมะนิลา
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2561
งาน Realty World Expo กรุงโซล เกาหลีใต้
วันที่ 18-23 กันยายน 2561
ดร.โสภณไปบรรยายที่กรุงฮานอย
วันที่ 5-9 กันยายน 2561
ต้อนรับนักศึกษาจากไต้หวันมาเยี่ยม AREA
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561