Loading ...รอสักครู่
การสัมมนาประเมินที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2562
วันที่ 10 เมษายน 2562
ไปบรรยาย ณ กรุงพนมเปญ
วันที่ 28-29 มีนาคม 2562
ไปบรรยาย MRESA ณ นครย่างกุ้ง
วันที่ 22-23 มีนาคม 2562
MALAYSIA @MAREC SUMMIT
วันที่ 14 มีนาคม 2562
เรียนรู้จากสมาคมผู้ซื้อบ้านมาเลเซีย
วันที่ 14 มีนาคม 2562
กาลาดินเนอร์ Overseas Property Alliance
วันที่ 12 มีนาคม 2562
บรรยายความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักพัฒนาในประเทศลาว
วันที่ 1 มีนาคม 2562