หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันอาทิตย์ที่ 7 - พุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
พาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงไทเป

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) และคุณปัทมา จันทรานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้พาคณะนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงไทเป ไต้หวัน โดยเน้นการดูงานโครงการที่อยู่สำหรับผู้สูงวัย รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved