หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันจันทร์ที่ 19 - วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
ไปปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศกัมพูชา

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะ ไปปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศกัมพูชา โดยจะได้ดำเนินการ
           1. เจรจากับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้ากัมพูชาเพื่อสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย ในกรุงพนมเปญร่วมกัน โดยคาดว่าจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560
           2. บรรยายและให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Mass Appraisal) ให้กับผู้ได้รับสัมปทานการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับทางราชการ สำหรบถนนจำนวน 400 เส้นทั่วกรุงพนมเปญ
           3. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และข้อจำกัดด้านกฎหมาย (ถ้ามี) สำหรับที่ดินเพื่อการลงทุน ณ กรุงพนมเปญ และนครสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved