หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท


วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ประกาศเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติด

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ได้รับเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 จาก นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

AREA Awards
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved