หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
บรรยายผังเมืองที่โคราช

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ไปบรรยายเรื่องผังเมืองไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา ตามคำเชิญของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำหรับเอกสารประกอบการนำเสนอ ซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยนครราชสีมา การปรับใช้ในกรณีนครราชสีมา แนวคิดการผังเมืองนานาชาติและประเทศไทย ฯลฯ ท่านสามารถ download ได้ฟรีตาม link ข้างท้ายนี้
ดาวโหลดเอกสารฯ คลิกลิงค์นี้: http://bit.ly/2vwzr9O
ดู fb live คลิก: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1312993962146520/
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved