หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำผังเมืองรวมชัยภูมิ

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำผังเมืองรวมชัยภูมิ ณ ห้องประชุมแคนา ร้านอาหารโสเจ้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved