หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพุธที่ 24 - อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
บรรยายในงานประชุม ARENA ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะไปบรรยายเรื่อง "The ASEAN Property Markets, Its Performance And Direction" ในงาน ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Download Dr.Sopon's presentation Click: http://bit.ly/2vuhWGW

2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved