หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้

คณะได้เดินทางไปประเมินค่าโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นของนักลงทุนสัญชาติมาเลเซียที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังไปสำรวจนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการเจรจาเพื่อการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved