กิจกรรมของบริษัท
เอกสารประกอบการอภิปราย

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ทำเลรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

นายวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส


กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร
วิสัยทัศน์ต่อตลาดสังหารริมทรัพย์ปี 2549

นายอิสระ บุญยัง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกด

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร