อ่าน 1,036 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 12/2551: 16 มิถุนายน 2551
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤษภาคม 2551

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยจำนวน 23 โครงการ และเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีกจำนวน 2 โครงการ มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 6,037 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 11,176 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้:

ประเภท

จำนวนหน่วยขาย

% หน่วยขาย

มูลค่าโครงการ (ลบ.)

% มูลค่าโครงการ

บ้านเดี่ยว

297

4.9%

860

7.7%

บ้านแฝด

88

1.5%

154

1.4%

ทาวน์เฮ้าส์

2,200

36.4%

2,520

22.6%

อาคารพาณิชย์

16

0.3%

80

0.7%

อาคารชุด

3,125

51.8%

4,730

42.3%

ที่ดินจัดสรร

0

0.0%

0

0.0%

RE (อื่น ๆ)

311

5.2%

2,832

25.3%

รวม

6,037

100%

11,176

100%

          ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ลดความร้อนแรงลงไปมากเท่าไร โดยเฉพาะในภาวะที่ราคาน้ำมันมีแต่จะทะยานสูงขึ้นทุกวัน อาจจะทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังมีความต้องการที่จะพักอาศัยในซิตี้คอนโดแทนการพักอาศัยในที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งจะต้องเดินทางไกล และมีต้นทุนในการเดินทางสูง
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญมีเพียงจำนวน 2 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 โครงการ และบริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง
          และในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่ามีจำนวน 5 โครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน และมีจำนวน 11 โครงการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกอีกจำนวน 7 โครงการ ส่วนที่เหลืออีก 2 โครงการจะเป็นโครงการอาคารชุดตากอากาศที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved