ดร.โสภณไปมาเก๊าและฮ่องกง
  AREA แถลง ฉบับที่ 888/2566: วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

ในระหว่างวันศุกร์ที่ 20 – วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะเดินทางไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ที่มาเก๊าและฮ่องกง โดยมีแผนที่จะไปเยี่ยมชม

            1. กิจการกาสิโน ซึ่ง ดร.โสภณ เคยไปประเมินไว้หลายแห่งในอาเซียนและทวีปอาฟริกา

            2. Amoy Garden Apartment Complex ที่ถูก Lockdown ในช่วงโรคซาร์สระบาดเมื่อปี 2546

            3. ย่านชุมชนแออัดแนวสูงในเกาลูน

            4. สนามบินไคตักที่กำลังพัฒนาใหม่เป็นกิจการเชิงพาณิชย์

            5. การพัฒนาเกาะ Lantau Tomorrow เป็นต้น

อ่าน 4,983 คน
2023 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved