ESG กับ “เก้ามงคล กรุ๊ป”
  AREA แถลง ฉบับที่ 904/2566: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

                พักปอดหยอดกระปุกบุญ ปีที่ 2 เก้ามงคล กรุ๊ป มอบเงินสมทบให้กับ กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

                ในฐานะที่ผมเคยสอนหลักสูตร CSR-ESG ในระดับปริญญาเอกที่ NIDA ผมขอเสนอเรื่องราวดีๆ โดย ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CEO บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (www.kaomongkolgroup.com) ที่ได้นำทีม พนักงานบริษัทเก้ามงคล กรุ๊ป ที่เข้าร่วมกิจกรรม พักปอดหยอดกระปุกบุญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทุกท่าน มอบรายได้จากกิจกรรมภายในบริษัท ที่จัดขึ้นเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) ภายใต้แคมเปญ ” สัปดาห์พักปอด หยอดกระปุกบุญ”

 

 

                ในการนี้ “เก้ามงคล กรุ๊ป” ได้มอบเงินดังกล่าวให้กับกองทุน “ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งและกิจกรรมอื่นในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยมี นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยยาแอนติบอดีรักษามะเร็งเป็นผู้รับมอบ ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ขอให้มีสุขสวัสดิ์ เจริญๆ ยิ่งๆ ขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 
อ่าน 364 คน
2023 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved