แจกเงิน 10,000 บาท ควรแจกเฉพาะคนจน
  AREA แถลง ฉบับที่ 911/2566: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

              ต่อมาตรการแจกเงินของรัฐบาล ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เห็นว่าควรแจกเฉพาะกลุ่มคนจนเป็นสำคัญ เพราะคนจนเป็นกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับความช่วยเหลือก่อน โดยกำหนดระดับรายได้หรือจำนวนเงินฝากที่แน่ชัด เราคนไทยด้วยกันควรเห็นใจคนไทยร่วมชาติที่ยากจนก่อน

 

 

https://fb.watch/n_MXjUp_87/

    
อ่าน 3,898 คน
2023 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved