มูลนิธิประเมินฯ ลงนามใน Valuation20.org
  AREA แถลง ฉบับที่ 922/2566: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

                ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.taeaf.org) ได้ไปประชุม V20 Valuation Summit & Conference ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย ในที่ประชุมได้มีการลงนามร่วมเป็นสมาชิกของ Valuation20.org  รวม 20 ประเทศ โดยในกรณีประเทศไทย มูลนิธิฯ ได้ร่วมลงนามด้วยเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายองค์กรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในระดับโลกต่อไป

อ่าน 87 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved