ดร.โสภณเยือนนครโกตากีนาบาลู เกาะบอร์เนียว
  AREA แถลง ฉบับที่ 935/2566: วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            ในระหว่างวันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งรัฐซาบะฮ์ให้ไปร่วมงานฉลองและมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของรัฐซาบะฮ์

            โกตากีนาบาลูมีชื่อเดิมว่า เจสเซลตัน (Jesselton) และเป็นที่รู้จักในชื่อย่อว่า KK เป็นเมืองหลวงของรัฐซาบะฮ์ ประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ทางตะวันตกของรัฐซาบะฮ์ และตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว มีประชากรราว 452,058 คน ปัจจุบันโกตากีนาบาลูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเปรียบเสมือนประตูสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนซาบะฮ์และบอร์เนียว นอกจากนี้โกตากีนาบาลูยังเป็นเมืองสำคัญทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของมาเลเซียตะวันออก ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในเมืองที่โตเร็วที่สุดของมาเลเซีย (Wikipedia).

 

 

 

 

อ่าน 3,503 คน
2023 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved