มาเลเซียไม่อนุญาตให้ใครสร้างทางเชื่อมกับถนน
  AREA แถลง ฉบับที่ 939/2566: วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

              ในโอกาสที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai.org) ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงครบรอบ 45 ปีสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ซาบะฮ์ (Sabah Housing and Real Estste Developers Association: SHAREDA) บนเกาะบอร์เนียว มาเลเซีย ดร.โสภณ ได้สังเกตการณ์วางแผนการใช้ที่ดินที่น่าสนใจที่มาเลเซียไม่อนุญาตให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ สร้างทางเชื่อมกับถนนหลวง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด

 

https://www.tiktok.com/@dr.sopon4/video/7297602297595579653

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/717923383058276

อ่าน 1,343 คน
2023 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved