ดร.โสภณไปประเมินอสังหาฯ ณ เมืองพะโค เมียนมา
  AREA แถลง ฉบับที่ 945/2566: วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

             ในระหว่างวันพุธที่ 8 – ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะ ได้รับมอบหมายจากนักลงทุนรายใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ให้ไปประเมินค่าทรัพย์สิน ณ เมืองพะโค หรือ Bago ของประเทศเมียนมา

            พะโค (Bago) (พม่า: ပဲခူးမြို့;  มอญ: ဗဂေါ) หรือ หงสาวดี (พม่า: ဟံသာဝတီ; มอญ: ဟံသာဝတဳ หงสาวะโตย) เป็นเมืองหลักของภาคพะโค ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า นครหงสาวดีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหงสาวดีของชาวมอญ และอาณาจักรตองอูของชาวพม่า ปัจจุบัน พะโคเป็นเมืองที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศพม่าด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม (Wikipedia)

 

อ่าน 2,536 คน
2023 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved