มาคุยกันเรื่องอสังหาริมทรัพย์
  AREA แถลง ฉบับที่ 16/2567: วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

           ทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไร หาใช่ไม่เกี่ยวข้อง มาฟัง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

https://youtu.be/oSuLENVeM5c?si=qmGk7tQE9-iVP5OQ

อ่าน 866 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved