ความรู้ที่จำเป็นในวงการอสังหาริมทรัพย์คือเทคโนโลยี?
  AREA แถลง ฉบับที่ 0030/2567: วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            มีบางคนบอกว่า “ความรู้ที่จำเป็นในวงการอสังหาริมทรัพย์คือเทคโนโลยี? ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มามองต่างมุมกับคำโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/673456254737331

 

https://youtu.be/rHgJ_L0YRGw

อ่าน 1,130 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved