ดร.โฆษิตสัมภาษณ์ ดร.โสภณเรื่องอสังหาฯ ปี 67
  AREA แถลง ฉบับที่ 33/2567: วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

             เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2567 รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย โดย ดร.โฆสิต สุวินิจจิต สัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในประเด็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 ว่าจะเป็นอย่างไร โปรดดู

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO1u85zu_Ng&t=599s

 

อ่าน 13,573 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved