แก้อสังหาฯ นายกฯ พึงฟังความรอบด้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 36/2567: วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

             เห็นนายกรัฐมนตรีเชิญองค์กรนักพัฒนาที่ดินไปเข้าร่วมรับฟังความเห็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมสมาคมอีกบางแห่ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอชี้ว่ารัฐบาลควรฟังความให้รอบด้านกว่านี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมาก หาไม่ผลที่ออกมาจะเอื้อประโยชน์เฉพาะบริษัทพัฒนาที่ดินมากกว่าประเทศชาติและประชาชนหรือไม่

            องค์กรที่ควรรับฟังความคิดเห็นด้วยก็เช่น  1. มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย, 2. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 3. วิศวกรรมสถานฯ, 4. สภาวิศวกร, 5. สภาสถาปนิก, 6. สภาองค์กรของผู้บริโภค, 7. สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์, 8. สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร, 9. สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล, 10. สมาคมช่างรังวัดเอกชน, 11. สมาคมไทยรับสร้างบ้าน, 12. สมาคมธนาคารไทย, 13. สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, 14. สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, 15. สมาคมนักบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร, 16. สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย, 17. สมาคมนักผังเมืองไทย, 18. สมาคมนายจ้างผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน, 19. สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์, 20. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 21. สมาคมผู้ซื้อบ้าน, 22. สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 23. สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, 24. สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย, 25. สมาคมสถาปนิกสยาม, 26. สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย, 27. สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น, 28. สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน, 29. สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา, 30. สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา, 31. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, 32. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต, 33. สมาคมอสังหาริมทรัพย์รายจังหวัดอื่นๆ, 34. สมาคมอาคารชุดไทย, 35. นิติบุคคลบ้านจัดสรร, 36. นิติบุคคลอาคารชุด

 

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/302002362335108

 

  https://vt.tiktok.com/ZSNTHkEno/

 

https://youtu.be/woY0ML0PguA

อ่าน 1,243 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved