ดร.โสภณเสนอจัดเก็บภาษีบ้านว่าง/รกร้าง
  AREA แถลง ฉบับที่ 70/2567: วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

             ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีบ้านว่าง/รกร้างมากมาย สมควรเก็บภาษีให้หนักเพื่อที่จะกระตุ้นให้นำบ้านมาใช้หรือไม่ก็ขายในราคาที่เป็นธรรม (ไม่โก่งราคา ไม่ใช่หวังเก็บให้ราคาขึ้นโดยไม่มีภาระภาษี) นี่คือข้อเสนอของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เพื่อมุ่งพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

https://www.tiktok.com/@dr.sopon4/video/7327957733485841665?lang=en

 

https://youtu.be/S1mulsBNeso

 

https://fb.watch/pOTTH5p_E6/

อ่าน 1,216 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved