การดูงานอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์วันที่สอง 30 ม.ค.67
  AREA แถลง ฉบับที่ 84/2567: วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            มาชมโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย และคุณปัทมา จันทนานุกูล กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) พาคณะไปดูงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมาก

อ่าน 239 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved