กาลามสูตรกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 96/2567: วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

ในสังคมโซเชียลไทย คนมักเชื่ออะไรง่ายๆ จงใช้กาลามสูตร ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มาแจกแจงให้ทราบ

 

https://vt.tiktok.com/ZSFNLXgVM/

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/705881955060899

https://www.youtube.com/watch?v=mPwfNO_94X4

อ่าน 875 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved