ดร.โสภณ: อนาคตอสังหาฯ ไทย ข้อมูลเพื่อการวางแผนภาครัฐ-เอกชน
  AREA แถลง ฉบับที่ 149/2567: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) นำเสนอเรื่อง "การนำเสนอข้อมูลการค้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชาติ" ในงานสัมมนา อนาคตอสังหาฯ ไทย ข้อมูลเพื่อการวางแผนภาครัฐและภาคเอกชน 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร ThaiBev จัดโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้สรุปถึง:

- สรุปสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดและทิศทางปี 2567  

- สถานการณ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติเปรียบเทียบกับทั่วโลก

- แนวนโยบายการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์: กรณีเปรียบเทียบทั่วโลก

- นวัตกรรมการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการวางผังเมืองในเชิงสากล       

- ทิศทางการปรับตัวและวางกลยุทธ์สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์และภาครัฐบาล

- มาตรการเชิงพาณิชย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

 

ดร.โสภณ: อนาคตอสังหาฯ ไทย ข้อมูลเพื่อการวางแผนภาครัฐ-เอกชน  https://youtu.be/L6HWmum27eM.

 

อ่าน 1,340 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved