อภิปราย: อนาคตอสังหาฯ ไทย ข้อมูลเพื่อการวางแผน โดย FIABCI-Thai
  AREA แถลง ฉบับที่ 150/2567: วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            การอภิปราย: อนาคตอสังหาฯ ไทย ข้อมูลเพื่อการวางแผนภาครัฐและภาคเอกชน จัดโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) วิทยากรประกอบด้วย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม กรรมการ FIABCI-Thai ประธาน บมจ.ศุภาลัย นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท และนายชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์

 

อนาคตอสังหาฯ ไทย ข้อมูลเพื่อการวางแผน โดย FIABCI-Thai  https://youtu.be/rjJdLaTc2ns.

อ่าน 1,534 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved