ดาวโหลดรายละเอียดบริษัท  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร AREA

ดร.โสภณ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร AREA ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานประเมินค่าทรัพย์สิน โดยได้รับเชิญให้ไปบรรยายด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ ESCAP, UN–Habitat, World Bank และองค์กรนานาชาติอื่น ดร.โสภณ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาที่ดินและที่อยู่อาศัยจาก Asian Institute of Technology (AIT) ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินจาก LRTI - Lincoln Institute of Land Policy และหลักสูตรการพัฒนาที่อยู่อาศัยจาก Katholieke Universeit Leuven (Belgium)

ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประธาน AREA ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และเป็นกรรมการสมาคมนักประเมินอาเซียน นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ วิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัย ฯลฯ งานสำรวจวิจัยชิ้นสำคัญ คือ การค้นพบสลัมจำนวน 1,020 แห่ง (พ.ศ.2528) การสร้างแบบจำลอง CAMA (Computer Assisted Mass Appaisal) เพื่อการประเมินค่าทรัพย์สิน (ปี.2533) การพยากรณ์บ้านว่างอย่างถูกต้องจำนวน 300,000 หน่วย (ปี 2538, 2541) การศึกษาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (ปี 2543) และการสร้างแบบจำลองในการประเมินมูลค่าที่ดิน (ปี 2545) การวางมาตรฐานวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินเวียดนาม (ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เวียดนาม ปี 2549) การเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง อินโดนีเซีย (ปี 2551) โครงการเวนคืน ธนาคารโลก ณ กรุงจาการ์ตา (ปี 2553) โครงการที่ปรึกษากระทรวงการคลัง กัมพูชา (2555) การสำรวจอสังหาริมทรัพย์อาเซียน (2558) โครงการศึกษานครทั่วโลก (2558)

คุณปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
กรรมการอำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ติดต่อ: pattama@area.co.th

 

ท่านเป็นนักประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับการยอมรับในวงการ โดยได้เข้ามาร่วมงานกับ AREA
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบคือการประสานงานด้านการตลาดของบริษัทแล้ว ท่านยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาแผนที่คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานประเมินและวิจัยของ AREA อีกด้วย ท่านสำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และได้รับ ประกาศนียบัตร ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน จาก LRTI - Lincoln Institute of Land Policy

สำนักงานใหญ่ของเราใกล้ๆ สำนักงานเขตยานนาวา

ส่วนของพนักงานต้อนรับ
บรรยากาศขณะทำงานของพวกเรา
ห้องประชุม ชั้น 3
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
ลานกีฬา1
ลานกีฬา2
สระว่ายน้ำยาว 25 เมตร กว้าง 11 เมตร
2015 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved