รางวัลเกียรติยศ
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2555
รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
ISO 9001-2008 Version ล่าสุด
เกียรติบัตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กปร.
 
 
2015 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved